Szacowanie wartości nieruchomości, doradztwo na rynku nieruchomości

Szacowanie wartości nieruchomości, wykonywanie inwentaryzacji budowlanych oraz szeroko pojęte doradztwo na rynku nieruchomości

Podstawowym zakresem działalności firmy jest szacowanie wartości nieruchomości wykonywanie inwentaryzacji budowlanych i projektów wyodrębnienia samodzielnych lokali oraz szeroko pojęte doradztwo na rynku nieruchomości. PROMERIT jest wiarygodnym partnerem banków, instytucji finansowych, przedsiębiorstw i urzędów administracji publicznej oraz klientów indywidualnych. Gwarantuje rzetelność obsługi oraz terminową realizację zleceń.

Właścicielem firmy jest Maciej Lorenc, członek Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nadane przez Ministra Infrastruktury, ukończył szereg specjalistycznych szkoleń kwalifikujących do wykonywania m. in. czynności biegłego sądowego oraz wycen dla celów bankowo – hipotecznych.

Partnerzy biznesowi, z którymi kooperuje firma, uzupełniają ofertę o kompleksowe usługi outsourcingowe obejmujące obsługę prawno – techniczną w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, geodezji i kartografii oraz branży budowlanej, tj.: sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej, kosztorysowanie i nadzorowanie robót budowlanych, wykonywanie projektów. PROMERIT współpracuje z doświadczonymi prawnikami oraz biurami pośrednictwa w sprzedaży, kupnie i wynajmie nieruchomości na terenie Podkarpacia i Małopolski.

Firma zapewnia wysoki standard i poziom merytoryczny sporządzanych operatów szacunkowych oraz innych opracowań.