Podstawowym zakresem działalności firmy jest szacowanie wartości nieruchomości wykonywanie inwentaryzacji budowlanych i projektów wyodrębnienia samodzielnych lokali oraz szeroko pojęte doradztwo na rynku nieruchomości.. PROMERIT jest wiarygodnym partnerem banków, instytucji finansowych, przedsiębiorstw i urzędów administracji publicznej oraz klientów indywidualnych. Gwarantuje rzetelność obsługi oraz terminową realizację zleceń.

Właścicielem firmy jest Maciej Lorenc, członek Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zrzeszonego
w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nadane przez Ministra Infrastruktury, ukończył szereg specjalistycznych szkoleń kwalifikujących do wykonywania m. in. czynności biegłego sądowego oraz wycen dla celów bankowo – hipotecznych.

Partnerzy biznesowi, z którymi kooperuje firma, uzupełniają ofertę o kompleksowe usługi outsourcingowe obejmujące obsługę prawno – techniczną w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, geodezji i kartografii oraz branży budowlanej, tj.: sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej, kosztorysowanie i nadzorowanie robót budowlanych, wykonywanie projektów. PROMERIT współpracuje z doświadczonymi prawnikami oraz biurami pośrednictwa w sprzedaży, kupnie
i wynajmie nieruchomości na terenie Podkarpacia i Małopolski.

Firma zapewnia wysoki standard i poziom merytoryczny sporządzanych operatów szacunkowych oraz innych opracowań.

 

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Maciej Lorenc       tel. 696 46 20 30
                             lorenc@promerit.pl

© 2011 promerit.pl & atpro.

Firmie zaufali: