Cennik

Opłaty ustalane są indywidualnie dla każdego zlecenia, określa je umowa zawarta z zamawiającym.

Opłaty ustalane są indywidualnie dla każdego zlecenia, określa je umowa zawarta z zamawiającym.

Cena usługi zależy w szczególności od:

  • rodzaju i charakteru nieruchomości oraz jej części składowych;
  • celu, terminu i warunków szczegółowych;
  • poniesionych wydatków dodatkowych (np.: przygotowania dokumentów źródłowych, opłat, podatków).

Problematyka szacowania wartości prawa własności i innych praw do nieruchomości uregulowana jest odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny. Wartość nieruchomości nie wpływa na cenę usługi.