PROMERIT pomaga podjąć decyzje inwestorom przygotowując profesjonalne i niezależne analizy rynku nieruchomości. Określa wartość godziwą aktywów trwałych jednostek gospodarczych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) z uwzględnieniem zakładanego okresu ich użytkowania oraz prognozowanej wartości końcowej (rezydualnej).

Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym w formie niezależnej i obiektywnej opinii autorskiej o wartości nieruchomości. Może on być wykorzystywany tylko do celu, dla którego został opracowany. Termin jego ważności – 12 miesięcy, licząc od daty sporządzenia. Po tym czasie aktualność operatu szacunkowego może potwierdzić autor poprzez umieszczenie w nim stosownej klauzuli.

Uzyskane informacje w procesie wyceny stanowią tajemnicę zawodową.

 

P

Wycena nieruchomości to proces, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości dla różnych celów przy zastosowaniu odmiennych podejść, metod i technik. Przedmiotem szacowania są głównie nieruchomości, ale także inne składniki mienia.

Zakres usług obejmuje wyceny:

 • domów i mieszkań;
 • nieruchomości lokalowych;
 • gruntów niezabudowanych;
 • nieruchomości rolnych i leśnych;
 • służebności;
 • mienia zabużańskiego;
 • nieruchomości komercyjnych;
 • przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części;
 • innych nieruchomości.
P

Cel wyceny warunkuje zarówno metodę, jak również treść oraz zakres sporządzanego operatu szacunkowego. Potrzeba ustalenia wartości wynika z przepisów prawa lub podejmowanych decyzji w obrocie gospodarczym oraz w życiu prywatnym.

Firma sporządza wyceny nieruchomości dla następujących celów:

  • transakcji kupna / sprzedaży;
  • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy;
  • postępowań administracyjnych (aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego, ustalenia opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, itp.);
  • określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, osobistej i gruntowej;
  • postępowań sądowych;
  • podatkowych i ubezpieczeniowych;
  • sprawozdań finansowych;
  • wniesienia aportu;
  • innych nietypowych zleceń

John D. Rockefeller

„Największe fortuny w Ameryce zbudowano na inwestycjach w grunty.”

Mark Twain

Kupujcie ziemię – już jej nie produkują.

John D. Rockefeller

Aby dostać kredyt w banku, musisz udowodnić, że go nie potrzebujesz.

T.Harv Eker

Nie czekaj z zakupem nieruchomości. Kup nieruchomość i czekaj.

PROMERIT MACIEJ LORENC
  696 46 20 30
 LORENC@PROMERIT.PL

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji.

Aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania, ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie". Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz poniżej "Ok, lubię ciasteczka", to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij